اطلاعات حساب (کلیک کنید) 

پوستر کنفرانس
 
 در کانال تلگرام کنفرانس عضو شوید 
اطلاع رسانی ها > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 13 - ارسال گواهینامه های زودتر از موعد

گواهینامه و سی.دی نویسندگانی که تا روز جمعه مورخ 14 مهر، هزینه های مربوطه را پرداخت نمایند، از روز 15 مهر صادر و ارسال خواهد شد.


گواهینامه و سی.دی نویسندگانی که تا روز جمعه مورخ 14 مهر، هزینه های مربوطه را پرداخت نمایند، از روز 15 مهر صادر و ارسال خواهد شد.


بازگشت1396/05/20