اطلاعات حساب (کلیک کنید) 

پوستر کنفرانس
 
 در کانال تلگرام کنفرانس عضو شوید 
اطلاع رسانی ها > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 6 - عضویت 200 نفر از اساتید کشور در کمیته علمی کنفرانس

تاکنون 200 نفر از اساتید دانشگاه های کشور به عضویت کمیته علمی کنفرانس پیوستند. (مشاهده در بخش ساختار سازمانی کنفرانس)

تاکنون 200 نفر از اساتید دانشگاه های کشور به عضویت کمیته علمی کنفرانس پیوستند. بازگشت1395/09/23